Il Bisonte Kyoto

Zip: 600-8031
Country: Japan
City: Kyoto
Address: Fuji Daimaru Dept. Store 2f, 605 Teian Maeno-Cho, Teramachi-Dori Shijou-Saagaru, Shimogyo-Ku Kyoto-Shi